Akıllı Sulama Sistemleri

ICC (Irrigation Control Center) Tarım Sulama Kontrol Sistemleri geniş alana yayılan tarım alanlarının daha az enerji ve su harcanarak sulanması fikrini gerçekleştiren sistemlerdir. Bu sistemlerle; sulama ve gübreleme işlemleri, toprak nemi ve meteorolojik verilere bakılarak doğru zamanlama ile doğru miktarlarda yapılır.

Kontrol sistemleri; pompa kontrol panosu, vana kontrol ünitesi, meteoroloji istasyonları ve yazılımdan oluşur. Sulama bölgeleri ve pompalar uzaktan kablosuz telsiz sistemleri ile kontrol edilir.

Her sulama alanına takılan debi ölçerler ile toplam sulama miktarı anlık, toplam olarak ölçülür ve kaydedilir. Sulanan alanlarda toprak nemi ölçümü anlık görülebilir ve kaydedilir. Gübre dozaj miktarı görülebilir ve dozajlama miktarları değiştirilebilir. Toplam tüketilen enerji miktarı anlık, toplam olarak ölçülür ve kaydedilir. Meteorolojik veriler anlık olarak görülür ve kaydedilir. Bir sulama bölgesi için sulama sezonu boyunca kaydedilen bu veriler tablo olarak tekrar çağırılarak verim hesabı ve bir sonraki sulama dönemi için sulama tahminleri yapılması kolaylaşır.

SCADA sistemi sayesinde takip, izleme, raporlama, faturalandırma, yazdırma, online bildirim ve SMS olanakları sağlanır.