Su Arıtma Sistemleri

Arıtma Otomasyonu

Su arıtma sistemleri, temiz su arıtma ve atık su arıtma sistemleri olarak ikiye ayrılır. Su sistemlerinde hat basınçlandırma, pompa terfi ve su pompası sistemleri, kuyu suları ile ilgili otomasyon çalışmaları yapılır. Sistemlerin geniş veya uzak bir alanda dağılmış olmasına göre RTU, telsiz, telemetri, radyo modem, GPRS, GSM veya RF anten sistemleri kullanılarak büyük avantajlar sağlanır.
Arıtma otomasyonunda su iletkenliği, pH derecesi, basıncı, sıcaklığı, akışı, depoların seviyesi gibi analog parametreler merkezi PLC’ye aktarılır. Sistemdeki gerekli bütün noktaların verileri alınır ve belirlenen çalışma şekline göre gerekli yerler çalıştırılır veya durdurulur. Sistemin tüm verileri SCADA ekranı ile izlenip kontrol edilebilir. Ayrıca istenirse bu veriler online ve mobil platformlara aktarılarak internet veya akıllı cihazlara taşınabilir.
Arıtma sistemleri, geniş bir sahada yer alan inşai yapılar, dağınık bir elektriksel yük yoğunluğu, PLC mimarisi ve enstrümantasyon koşullarından oluşur. Bu bakımdan kontrol, bakım, arıza takip ve raporlama gibi önemli ihtiyaçlar ortaya çıkar.
Liwa Endüstriyel Otomasyon, arıtma sistemlerinde yer alan tüm otomasyon uygulamalarını, her tür konfigürasyon ve senaryoya uygun biçimde tasarlar, pano ve yazılımları üretir, montajını yapar ve servis hizmetleri sunar.

Genel Özellikler

  • Pompaların çalışma sürelerine göre devreye girme ve çıkması mümkündür. İstenen sırada devreye girip çıkma veya yedekli çalışma vb. konfigürasyonlar sağlanabilir. Yatak ve stator ısılarına göre pompalar devre dışı bırakılabilir ve sıradaki en az kullanımı olan pompa veya yedek devreye alınabilir.
  • Her giren pompanın basınç ve debi değişiminin profiline göre alarm kaydedilebilir.
  • Su kuyusu ya da kaynak suyu merkezlerinden su deposu ve pompa istasyonu arasındaki iletişim telsiz, telli ve fiber optik yapılar yardımıyla sağlanabilir.
  • Sistemdeki her motor ayrı ayrı olmak üzere manuel veya otomatik çalıştırılabilir.
  • Birbirine yedekli iki ayrı PLC sistemi ile redundant bir yapı oluşturularak PLC’lerden herhangi birinde meydana gelen bir arıza, anında görevi diğer PLC’nin devralması ile sistemin kesintisiz çalışması sağlanır.
  • SCADA üzerinde motorların “çalışıyor”, “arızalı”, “duruyor” bilgilerinin yanı sıra sahadan ölçümleri yapılan tüm veri akışları, yine tam otomatik olarak PLC üzerinden gerçekleşir. (Çözünmüş oksijen, hidrojen sülfür, tank seviyeleri, hava akış hızına göre PID algoritmaları ile düzenlenen sodyum hidroksit dozajlaması gibi)
  • Sistemin kalbi olan ozon jeneratörünün çalıştırılması, arıza takibi ve soğutulması kompresörler ile sağlanır.
  • Soğutma işleminde sıcak ve soğuk su hatlarının kontrolü PID algoritmaları ile üç yollu vanalar ve oransal vanalar ile yapılır.
  • Hava sıcaklığına göre otomatik seçilen kapasite düzeyine göre, sistem çalışma şeklini otomatik olarak belirler, vanalara kumanda eder ve arıtılan su içerisinde bulunan sülfürü, asit ve tuzlu olarak ayrıştırarak kokusuz hale getirir.
  • Sisteme ait çalışma raporları, arıza raporları ve bakım bilgileri SCADA üzerinden izlenebilir ve gerektiğinde yazıcı üzerinden yazdırılabilir.

İçme suyu, atık su, reverse osmosis (ters osmoz), klor dozajlama ve su yumuşatma tesisleri için de otomasyon sistemlerimiz mevcuttur.

İçme Suyu Arıtma Tesisi

Günümüz koşullarındaki hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme amaçlı arıtılması ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi kompleks kontrol sistemleri gerektirmektedir. Liwa Endüstriyel Otomasyon; içme suyu tesisleri için komple enerji temini, kablolama, enstrümantasyon (debi, seviye, bakiye klor, çözülmüş oksijen, pH, iletkenlik, bulanıklık, basınç gibi) DCS otomasyon sistemleri, ana dağıtım panoları, motor kontrol panoları, SCADA sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir. DCS’lerle dağınık yapıda tasarlanmış SCADA sistemi kolay konfigürasyon ve kolay montaj sağlar. Modüler fonksiyon blokları yıllarca her uygulamada test edilerek en doğru yapıya ulaştırılmıştır. ADP, MCC sistemleri özellikle arıtma tesisleri için tasarlanmış modüler yapıdadır. Bu sayede her bir proje için daha az çalışma süresi ve daha kesin sonuçlar elde edilir. Arıtma tesisleri için yıllarca test edilerek seçilen enstrümanlar tüm proje sürecinde kullanılarak maksimum verim ve güvenlik elde edilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi

Konutlar başta olmak üzere sanayi, tarım gibi alanlarda zorunlu ihtiyaçlar sonucu oluşan sular atık su olarak ifade edilir. Suların çeşitli kullanımlar sonunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerin bir kısmı veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleri atıksu arıtma sistemini oluşturur. Atıksu arıtma tesisi otomasyonu, atıksu içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan arındırılmasında kullanılan prosesler için kontrol ve izleme imkanı sağlar. Tesiste, ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzları yoluyla çeşitli uygulamalar yürütülür. Kimyasal arıtma, suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan prosesleridir. Kimyasal arıtmada, uygun pH değerinde atık suya çeşitli kimyasal maddelerin ilavesiyle, istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.