Su Otomasyonu

Su Arıtma Otomasyonu

Arıtma sistemleri temiz su arıtma ve atık su arıtma sistemleri olarak ikiye ayrılır. Su sistemlerinde hat basınçlandırma, pompa terfi ve su pompası sistemleri, kuyu suları ile ilgili otomasyon çalışmaları yapılır. Sistemlerin geniş veya uzak bir alanda dağılmış olmasına göre RTU, telsiz, telemetri, radyo modem, GPRS, GSM veya RF anten sistemleri kullanılarak büyük avantajlar sağlanır.

Arıtma otomasyonunda su iletkenliği, ph derecesi, basıncı, sıcaklığı, akışı, depoların seviyesi gibi analog parametreler merkezi PLC’ye aktarılır. Sistemdeki gerekli bütün noktaların verileri alınır ve belirlenen çalışma şekline göre gerekli yerler çalıştırılır veya durdurulur. Sistemin tüm verileri SCADA ekranı ile izlenip kontrol edilebilir. Ayrıca istenirse bu veriler online ve mobil platformlara aktarılarak internet veya akıllı cihazlara taşınabilir.

Arıtma sistemleri, geniş bir sahada yer alan inşai yapılar, dağınık bir elektriksel yük yoğunluğu, PLC mimarisi ve enstrümantasyon koşullarından oluşur. Bu bakımdan kontrol, bakım, arıza takip ve raporlama gibi önemli ihtiyaçlar ortaya çıkar.

Liwa Endüstriyel Otomasyon, arıtma sistemlerinde yer alan tüm otomasyon uygulamalarını, her tür konfigürasyon ve senaryoya uygun biçimde tasarlar, pano ve yazılımları üretir, montajını yapar ve servis hizmetleri sunar.

İçme Suyu Arıtma

Temiz su tesisleri için anahtar teslim çalışmaktayız. Bu bağlamda enstrümantasyon (Debi, Seviye, Bakiye Klor, pH, letkenlik, Bulanıklık, Basınç gibi) Motor Kontrol Panoları, SCADA sistemlerini tasarlayıp pano montajını yapmaktayız. Ve yerinde devreye almaktayız.
DCS sistemlerinde dağınık yapıdaki SCADA sistemi kolay konfigürasyon ve kolay montaj sağlar. Modüler fonksiyon blokları yıllarca her uygulamada test edilerek en doğru yapıya ulaştırılmıştır. ADP, MCC sistemleri özellikle arıtma tesisleri için tasarlanmış modüler yapıdadır. Bu sayede her bir proje için daha az çalışma süresi ve daha kesin sonuçlar elde edilmektedir. Arıtma tesisleri için yıllarca test edilerek seçilen enstrümanlar tüm proje sürecinde kullanılarak maksimum verim ve güvenlik elde edilmektedir.

Atıksu Arıtma

Konutlar başta olmak üzere sanayi, tarım gibi alanlarda zorunlu ihtiyaçlar sonucunda oluşan sular atık su olarak ifade edilir.
Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birine veya birkaçına “atık su arıtma” denir.
Atık su içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı ile kullanılan proseslerdir.
Uygulamaları; ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzlarıdır.
Kimyasal arıtma sistemleri suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.
Sanayinin olduğu her yerde atık oluşumu da kaçınılmaz bir gerçektir. Teknolojik gelişmelerle birlikte endüstriyel atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdiği zarar her geçen gün artmaktadır.

Genel Özellikler

Su Dağıtım Otomasyonu

Bu sistemler genellikle şehirlerde veya ilçelerde suyun dağıtımı için kullanılan bir sistemdir. Belediyeler veya büyük kuruluşlar su dağıtımını sürekli sağlayabilmek için tek merkezden değil de farklı yüksekliklere terfi istasyonları kurmaktadır. Bu istasyonlara sürekli su pompalamaktadır. Herhangi bir sorun olduğunda bu istasyonlardaki depolardan doğal cazibe yolu ile istenilen yerlere su taşınmaktadır.
Bu sistemlerin otomasyonunda merkezden istasyonların izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır. Bu istasyonlar arasındaki kısımda RF antenler veya fiber optik kablolar kullanılmaktadır. Bu istasyonlardaki motorlar eş yaşlandırma sistemine göre çalıştırılmaktadır. Buralarda genelde aktüatörlü vanalar bulunmaktadır. Yine depolar için depo seviyeleri ultrasonik seviye sensörleri ile ölçülerek, analog olarak PLC sistemi tarafından okunmaktadır. Pompaların pompalamış olduğu su miktarları, depo çıkışlarındaki debimetreler aracılığıyla ölçülmektedir.

Pompa Sistemleri ve Terfi Merkezleri

Pompa sistemleri otomasyonu eş yaşlandırma anlamında son derece önemlidir. Pompa sistemlerinde Eş Yaşlandırma sisteminin uygulanması ile motorların ömrü yüksek oranlarda artmaktadır. Ayrıca bu sistemler motor sürücüleri ile bütünleştirildiğinde güçlü çek valf vuruşları olmamakta ve motorlar son derece geç yaşlanmakta veya bilyeleri ve diğer mekanik aksamlarının ömrü son derece uzamaktadır. Ayrıca tek sürücü ile birden fazla pompanın kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlayabilmekteyiz. Bu durumda çok büyük maliyet azaltımları sağlamaktadır.
Su pompası istasyonları özellikle su dağıtım sistemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca suyun daha yüksek noktalarda tutulması için terfi merkezleri kullanılmaktadır. Su pompası istasyonlarında suyun pompalanması genellikle ya basınca ya da suyun pompalandığı deponun veya istasyonun seviyesine göre çalıştırılır. Bunun için telemetri, telsiz, radyo modem veya WI-FI anten kullanılır. Sistemlerin birbirlerine uzaklığına göre ve birbirlerini doğrudan görüp görmeme durumuna göre farklı tiplerde antenler kullanılır.
Su pompa istasyonlarında yumuşak yolverici veya hız kontrol cihazı kullanılması son derece önemlidir. Zira bunların kullanımı sistemin ömrünü ve pompaların mekanik vuruşlardan korunmasını sağlar. Ayrıca otomasyon sistemi olarak eş yaşlandırma sistemi uygulanır. Bu şekilde pompalar her zaman eş miktarda ve düzenli çalışır. Eğer bir pompa arızalı ise diğer bir pompaya geçer. Bu şekilde pompaların ömrü artar yıpranma oranı azalır.
Bu sistemin tamamı internet üzerinden veya merkezi bir ekran üzerinden izlenebilir. Bu şekilde her türlü arıza veya çalışma durumu istenilen noktadan görülebilir. Bu şekilde bir SCADA sistemi son derece kullanışlı hale getirir.

Sulama Otomasyonu

Günümüzde özellikle tarım alanlarının verimli bir şekilde sulanması son derece önemlidir. Zira tarım alanlarının verimli sulanması ile üretim artmakta ve su tasarrufu sağlanmakta. Toprak nemi, meteorolojik veriler, gübreleme durumlarına göre en uygun sulama sistemi otomasyon sistemi ile sağlanmaktadır.
Bu otomasyon sistemi internetten veya uzakta belirlenen bir yerden izlenip kontrol edilebilmektedir. Bu aradaki haberleşme telemetri, telsiz, radyo modem veya WI-FI antenlerle sağlanabilmektedir. Sistemde tüketilen su miktarı, debi durumu, nem durumu izlenebilir. Bu değerler rapor olarak veya grafiksel olarak görüntülenebilir. Sistem uzaktan istenildiği zaman vanalar durumu izlenebilir ve vanalar açılıp sulama yapılabilir veya vanalar kapatılıp sulama durdurulabilir veya otomatik olarak yaptırılabilir.
Burada kullanılan SCADA sistemi ile eğer birden fazla kullanıcı varsa her kullanıcı için faturalandırma sistemi uygulanabilir. Ayrıca sistemin bütün parametreleri Excel, Word, PDF vs. formatlarda hazırlanabilir, çıktı alınabilir.