Yem Üretim Otomasyonu

Yem fabrikası otomasyonunda hammaddenin girişinden çıkışına kadar, tüm aşamalarda sistem kontrolü ve raporlama oluşur. Hammaddenin girişinde öncelikle tanımlama ve bazı dara alma işlemleri yapılır. Otomasyon sistemine fabrikada bulunan hammadde, silolar, tanklar ve benzeri unsurlar kaydedilir. Sonra likit veya katı hammaddeler, transfer, tartım ve reçeteleme sisteminden geçer. Tanımlı reçetelere göre dozajlama ve ürün çıkışı sağlanır. Paketleme, barkodlama ve sayım işlemleriyle süreç tamamlanır.