Arıtma Sistemleri

Arıtma sistemleri Temiz Su Arıtma ve Atık Su Arıtma sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Su sistemlerinde hat basınçlandırma, pompa terfi ve su pompası sistemleri, kuyu suları ile ilgili otomasyon çalışmaları yapılmaktadır. Sistemlerin geniş veya uzak bir alanda dağılmış olmasına göre RTU, telsiz, telemetri, radyo modem, gprs, gsm veya rf anten sistemleri kullanılır. Su kuyularının veya terfi istasyonlarının dağınıklığına çözüm olan bu haberleşme sistemleri ile bu işlemler çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Arıtma Sistemlerinin otomasyonunda su iletkenliği, ph derecesi, basıncı, sıcaklığı, akışı, depoların seviyesi gibi analog parametreler merkezi PLC’ye aktarılır. Sistemdeki gerekli bütün noktaların belirttiğimiz verileri alınır ve belirlenen çalışma şekline göre gerekli yerler çalıştırılır veya durdurulur. Sistemin bütün noktalarındaki veriler SCADA ekranı ile izlenip kontrol edilebilmektedir. Ayrıca istenildiğinde bu veriler internet veya GSM ortamına aktarılabilmektedir.