Makina Otomasyonu

Makinalar, tek başına işlev görebileceği gibi, belirli bir prosesin parçası olarak da kullanılabilir. Makine otomasyonunda temel unsur, tasarlanan makinanın özellikleri ve kullanım amaçlarıdır. Dolayısıyla makine otomasyonu, prensipte benzerlik gösterirken, çeşitlilik açısından farklıdır. Genel olarak tanımlamak gerekirse makinaların uygulama alanlarını kısaca sıralayabiliriz; bazı malzemelere renk, şekil ve özellik kazandırmak, proses otomasyonu, yük üzerindeki baskının ve hareketin kontrolü, paketleme ve ambalaj uygulamaları, mekanik taşıma uygulamaları, servo ve robot uygulamaları, asansör ve yürüyen merdiven uygulamaları, motorları kontrolü ve koruması, pompa uygulamaları, havalandırma uygulamaları, hidrolik ve pnömatik sistemler.

Örnek Uygulamalar

Endüstriyel Kazan:

Endüstriyel kazan otomasyonunda, patlama riskinden ötürü güvenlik son derece önemlidir. Kazanın sıcaklık, basınç ve seviye bilgileri hassas bir biçimde okunur. Yakıt ve su beslemelerinin kontrolü, sahadan alınan verilere göre düzenlenir. Kazanın kapasitesi ve buhar ihtiyacına göre, operatör paneli üzerinden ilgili parametrelere ayarlanabilir. PLC üzerinden sürekli kontrol altında tutulan sistem, herhangi arıza ve risk durumunda sesli ve ışıklı olarak alarm verir. Arıza geçmişi panel üzerinde kayıtlı tutulur. Müşteri talebine göre farklı opsiyonlar da eklenebilir. Sistem, hem otomatik, hem de manuel olarak kullanılabilir.

Kumlama Makinası:

Kumlama makinaları, değişik genişlik ve kalınlıktaki sac veya profillerin otomatik olarak kumlanmasını ve boyanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sistem, kontrol paneli üzerinden otomatik olarak kontrol edilir. Otomatik ve manuel çalışma seçeneğine sahiptir. Yüksek hızlı, güvenli ve kontrollüdür. Arıza durumlarında ışıklı ve sesli uyarılar verir. Konveyör ve tribünler sıralı olarak çalıştırılır. Malzeme algılamada özel bir teknik kullanılır. Emniyet sensörleri, bariyerler ve acil durdurma butonlarıyla güvenli çalışma sağlanır. Kontrol panosu operatörün rahat kullanımı düşünülerek tasarlanır.

Omron Makina Yönetim Aracı

[iframe_loader src=”http://ns.europe.omron.com” height=”600″]

Makina

Rüzgar türbinleri

Makine,[1] herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makine kapsamındadır.

Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinelerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.

Makineler ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinelerde birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır.

Giriş enerjilerini (girdi), rüzgâr, akarsu, kömür, petrol ya da uranyum gibi doğal kaynaklardan alan ve bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinelere birincil devindirici (primer motor) denir. Yeldeğirmenleri, su çarkları, türbinler, buhar makineleri ve içten yanmalı motorlar birincil devindiricilerdir.

Bu makinelerden elde edilen çıkış enerjisi (çıktı), çoğunlukla döner millerin aracılığıyla elektrik üreteci, hidrolik pompa ya da kompresör gibi başka makinelere girdi olarak beslenebilir. Bu son üç aygıt ise üreteçler (jeneratör) sınıfına girer; bu aygıtların çıktısı olan elektriksel, hidrolik ve pnömatik enerjiler, elektrik, hidrolik ya da hava motorlarında girdi olarak kullanılabilir. Bu motorlardan, takım tezgahları gibi malzeme işleme makineleri, paketleme ve taşıma makineleri ya da dikiş makinesi ve çamaşır makinesi gibi çeşitli türlerde çıktılar üreten makinelerin çalıştırılmasında yararlanılır.

Birincil devindirici, üreteç ya da motor sınıfına girmeyen makineler ise işlemci (operatör makine) denir; işlemciler kategorisi, hesap makinesi ve yazı makinesi gibi elle çalıştırılan bütün aletleri kapsar.

Bazı durumlarda bütün kategorilerdeki makineler tek bir birim içinde toplanır. Örneğin, bir dizel-elektrikli lokomotifte, birincil devindirici dizel motorudur; bu motor elektrik üretecine güç sağlar, üreteç de tekerlekleri çeviren motorları çalıştırır.

Kaynakça

  1. ^ "Makine mi makina mı?". haberturk. 15 Mayıs 2010. http://www.haberturk.com/polemik/haber/515269-makine-mi-makina-mi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2013. 
Source: https://tr.wikipedia.org/wiki/Makine