Asfalt Plenti Otomasyonu

Asfalt plentleri otomasyon sistemlerinin yazılım ve donanım projeleri müşteriye özel hazırlanır. Optimum verimlilik sağlamak üzere müşteri istek ve ihtiyaçları, coğrafi konum, iklim, yakıt vb. faktörler dikkate alınarak tasarlanır. Asfalt üretim tesislerinde, gelişmiş bir otomasyon sistemi kullanılır. Hammadde aşamasından nihai ürün aşamasına kadar tüm süreçler SCADA ekranı üzerinden izlenip kontrol edilebilir. Sistemde kapsamlı bir reçeteleme özelliği bulunur. Buna göre tüm agrega, filler, bitüm gibi hammadde ve katkı maddeleri hassas bir şekilde tartılır ve belirlenen reçeteye göre dozajlaması yapılır. İstenen sayıda reçete tanımlanarak esneklik sağlanır. Sahadaki tüm sensör ve algılayıcı enstrümanlardan alınan veriler, ilgili ekrana yansıtılabilir, ölçümler ve hesaplamalar yapılabilir. Brülör ve hava sistemi SCADA üzerinden kontrol edilebilir. Enerji tüketimine ilişkin akım, sıcaklık ve gerilim değerleri izlenebilir. Üretim sonunda otomatik irsaliye basımı yapılabilir. Sistem hassasiyetine göre dolum, kapak açma-kapama, tartım vs. için tolerans ayarları yapılabilir. Günlük, aylık, yıllık periyotlarla üretime ilişkin raporlar alınır ve kaydedilir. Talep doğrultusunda uzaktan erişim cihazı sayesinde online ve mobil platformlar üzerinden izlenebilir.

Asfalt Plenti Kurulumu 3D Animasyon

Asfalt Plenti

Yol yapımı için asfalt fabrikası
Asfalt fabrikaları veya asfalt plenti gerekli sıcaklıkta homojen bir karışım için kuru sıcak agrega, dolgu ve asfalt karıştırma için kullanılan bir bitkidir. Burada belirtilmesi gereken agrega, dolgu ve asfalt karıştırma belli bir oranda olmasıdır. Ve yaygın otoyol, şehir yol ve otopark inşaatı için kullanılır.

Asfalt plenti sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış agreganın bir mikserde karıştırılarak serime hazır hale getirildiği tesistir.

Tesis mobil veya sabit olarak inşa edilebilir. Mobil tesisler taşınabilir olduğundan işten işe götürülebilir. Sabit tesisler ise genellikle kalıcı yaşam alanlarının sezonluk veya yıllık yol inşa ve mevcut yol tamir ihtiyaçlarını karşılamak üzere genellikle şehir merkezleri dışında ancak olabildiğince yakın alanlarda inşa edilirler.

Asfalt plentinin ana mantığı su içeriği alınan harmanlanmış bir agrega grubu ile belirli sıcaklıktaki sıcak bitümün karıştırılarak serime hazır hale getirilmesidir.

Asfalt Plenti Tipleri

Batch Tipi Asfalt Plenti

Mikserinin kapasitesi kadar karışım malzemesini üzerine alıp bunu belli süre karıştırarak boşaltan ve sonraki karışıma hazırlık yapan ünitelerdir.Üzerlerinde elek sistemi bulunmasından dolayı istenilen karışım oranlarının mükemmel olmasını sağlarlar. Mobil ve Sabit olarak kendi içlerinde ikiye ayrılırlar.

Drum-mix Tipi Asfalt Plenti

Üzerlerinde elek sistemi yoktur. Bu nedenle agrega hazırlanırken kullanılan kırma-eleme guruplarındaki elek sisteminin hassas olması gerekir. Kurutucudan malzeme geçerken kurutucunun bitimine yakın yerde bitüm ve diğer katkılar ilave edilir. Mikser yoktur. Bu nedenle batch tip plentlerdeki gibi bekleme süreleri burada olmaz. Karışımın kalitesi düşüktür bu sebeple Türkiye'de ürün kalitesi yüksek olan Batch tipi asfalt plentleri tercih edilmektedir.

Source: https://tr.wikipedia.org/wiki/Asfalt_Plenti