Alçı Fabrikası Otomasyonu

Alçı fabrikası otomasyonu, tam otomatik alçı üretimi sağlar. Alçı üretim sisteminin içerdiği tüm süreçler entegre bir biçimde kontrol edilerek yüksek verimlilik ve tasarruf sağlanır. Alçı fabrikaları için komple anahtar teslimi otomasyon çözümlerinin yanı sıra lokal çözümler de sunulabilmektedir. Örneğin; Mobil kırma ünitesi, kırma eleme ünitesi, kalsinasyon ünitesi, öğütme ve ayrıştırma ünitesi, stoklama ünitesi, kuru karışım ünitesi, perlit genleştirme ünitesi, ince kalsit besleme ünitesi, söndürülmüş kireç besleme ünitesi, kaba kalsit öğütme ve besleme ünitesi, basınçlı hava ünitesi, filtre şoklama üniteleri gibi. Sistemin tüm noktaları anlık olarak izlenebilir. Periyodik olarak günlük, aylık, yıllık raporlar hazırlanabilir. Her tür arıza bilgisi ve saha enstrümanlarından gelen veriler işlenir, takip edilir ve veritabanında kayıt altına alınır. Tüm bu proseslerin gelişmiş teknolojiye uyumlu otomasyon sistemleriyle yönetilmesi, önemli ölçüde verimlilik ve tasarruf sağlar. Ayrıca uzaktan erişim cihazı sayesinde, sistemin online ve mobil platformlar üzerinden izlenmesi ve uzaktan arıza tespiti yapılabilmesi de mümkündür.

Liwa Endüstriyel Otomasyon, alçı fabrikası otomasyon sistemlerinde, müşteri memnuniyeti temelinde anahtar teslimi çözümler sunar. Gerek donanımsal, gerek yazılımsal, gerekse teknik destek bakımından yeni kurulacak, ilave yapılacak veya revizyon sürecinden geçecek alçı fabrikalarının tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Kireç fabrikası otomasyonu da alçı fabrikası otomasyonuna benzer özellikler taşır ve Liwa Endüstriyel Otomasyon olarak her iki alanda da komple çözümleri sunarız.