Fabrika Otomasyonu

Fabrikaların çalışma prensibi temelde aynıdır. Hammaddenin nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla çeşitli proseslerin belirli bir düzen dahilinde icra edilmesini içerir. Dolayısıyla fabrika otomasyonunda temel olarak iki gereksinim vardır. İlki üretim prosesine ilişkin senaryodur ki bu, tüm üretim süreçlerinin ayrıntılı bir şekilde anlatılmasını içerir. İkincisi ise müşterinin talepleridir. Otomasyon sistemi hazırlanırken, fabrikada bulunan tüm noktalar ve süreçler, saha enstrümanları, motor, valf, piston vs. tüm unsurlardan gelen elektriksel veriler değerlendirilir. Otomasyon panolarında yer alan kontrol elemanları aracılığı ile bu veriler işlenir, izlenir ve kumanda kontrol amaçlı kullanılır. Panel, ekran gibi kullanıcı arayüzleri ile gösterilir. Tutulan kayıtlar periyodik olarak rapor edilir ve analizler yapılır.

Dolayısıyla otomasyon çözümleri, makine ve ekipmanların uygun olması halinde, her tür fabrika ve tesise uygulanabilir. Sadece belli otomasyon firmalarının yapabileceği özel bilgi ve deneyim gerektiren spesifik alanlar haricinde, çalışma senaryosu ve müşteri talebi bilindikten sonra neredeyse her endüstriyel işletmeye uygulanabilir.

Asfalt Plenti

Asfalt plentleri otomasyon sistemlerinin yazılım ve donanım projeleri müşteriye özel hazırlanır. Optimum verimlilik sağlamak üzere müşteri istek ve ihtiyaçları, coğrafi konum, iklim, yakıt vb. faktörler dikkate alınarak tasarlanır. Asfalt üretim tesislerinde, gelişmiş bir otomasyon sistemi kullanılır. Hammadde aşamasından nihai ürün aşamasına kadar tüm süreçler SCADA ekranı üzerinden izlenip kontrol edilebilir. Sistemde kapsamlı bir reçeteleme özelliği bulunur. Buna göre tüm agrega, filler, bitüm gibi hammadde ve katkı maddeleri hassas bir şekilde tartılır ve belirlenen reçeteye göre dozajlaması yapılır. İstenen sayıda reçete tanımlanarak esneklik sağlanır. Sahadaki tüm sensör ve algılayıcı enstrümanlardan alınan veriler, ilgili ekrana yansıtılabilir, ölçümler ve hesaplamalar yapılabilir. Brülör ve hava sistemi SCADA üzerinden kontrol edilebilir. Enerji tüketimine ilişkin akım, sıcaklık ve gerilim değerleri izlenebilir. Üretim sonunda otomatik irsaliye basımı yapılabilir. Sistem hassasiyetine göre dolum, kapak açma-kapama, tartım vs. için tolerans ayarları yapılabilir. Günlük, aylık, yıllık periyotlarla üretime ilişkin raporlar alınır ve kaydedilir. Talep doğrultusunda uzaktan erişim cihazı sayesinde online ve mobil platformlar üzerinden izlenebilir.

Hazır Beton Santrali

Hazır beton santrali otomasyonu, bigisayar kontrollü bir otomatik dozajlama esasına dayalıdır. Farklı ihtiyaçlara göre, reçete adı verilen beton karışım formülleri sisteme yüklenir. Üretim komutu verildiğinde, o karışım formülüne göre ilgili malzemeler (çimento, agrega, katkı, su vb) otomatik tartımdan geçirilir. Uygun miktarlarda karıştırılmasıyla süreç tamamlanır. Reçetenin hazırlanmasından betonun transmiksere aktarılmasına kadar yürütülen tüm aşamalar, SCADA sistemi üzerinden izlenir, kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Otomatik üretim süreci sonunda bilgisayardan irsaliye alınabilir. Dozajlama otomasyonu hazır beton tesisinin en önemli unsurudur. Proses izleme, üretim raporlama, alarm izleme, sipariş yönetimi, üretim planlama, stok kontrol, kamyon kantarı, transmikser izleme, kalite kontrol laboratuvarı raporlaması v.b. alanlar da, hazır beton tesisinin otomasyon gerektiren diğer unsurlarıdır. Üretim istatistikleri, arıza kayıtları ve verimlilik analizi amacıyla günlük, aylık, yıllık periyotlarla raporlar alınabilir. Uzaktan erişim olanağı sayesinde, oluşan arızalar ve çözümleri tespit edilerek üretim aksamaları en aza indirilir.

Kırma Eleme Tesisi

Geniş bir alana yayılan kırma eleme tesisleri, düşük maliyetli bir otomasyon sistemiyle otomatik olarak çalıştırılarak ciddi bir verimlilik elde edilir. Ayrıca manuel kontrolden kaynaklanan sıkıntılar, arızalar ve bunların yol açtığı kayıplar önemli ölçüde önlenir. Böylelikle kısa sürede zaman, maliyet ve verimlilik kazancı sağlanabilir. Sistemde tüm proses noktaları izlenir, kontrol edilir, rapor edilir ve kayıt altına alınır. İstenen periyotlarda günlük, aylık, yıllık istatistikler çıkarılabilir. Tesis istenen sırada parametrik çalıştırarak ve durdurularak şebekeye ani yüklenmeler engellenir ve bant, elek ve kırıcılar güvenli tutulur. Çalışma esnasında kırıcı akımları sürekli takip edilerek besleyici hızı ayarlanır. Böylece kırıcı motorlar korunur, tıkanmalar engellenir ve sürekli optimal düzeyde çalışma sağlanır. Otomatik sıralı çalışma sayesinde, herhangi bir arıza anında arızalı kısmı besleyen üniteler durdurulur ve mal yığılmaları engellenir, ancak gerekmedikçe kırıcılar durdurulmaz. Sistemin kontrolü PLC ve dokunmatik panel üzerinden sağlanır. Pek çok ayarlanabilir parametre ile birlikte, manuel ve otomatik çalıştırma opsiyonları vardır. Uzaktan erişim cihazı sayesinde, online ve mobil platformalar üzerinden internet veya akıllı cihazlarla izlenebilir, arızalara müdahale edilebilir.

Alçı Fabrikası

Alçı fabrikası otomasyonu, tam otomatik alçı üretimi sağlar. Alçı üretim sisteminin içerdiği tüm süreçler entegre bir biçimde kontrol edilerek yüksek verimlilik ve tasarruf sağlanır. Alçı fabrikaları için komple anahtar teslimi otomasyon çözümlerinin yanı sıra lokal çözümler de sunulabilmektedir. Örneğin; Mobil kırma ünitesi, kırma eleme ünitesi, kalsinasyon ünitesi, öğütme ve ayrıştırma ünitesi, stoklama ünitesi, kuru karışım ünitesi, perlit genleştirme ünitesi, ince kalsit besleme ünitesi, söndürülmüş kireç besleme ünitesi, kaba kalsit öğütme ve besleme ünitesi, basınçlı hava ünitesi, filtre şoklama üniteleri gibi. Sistemin tüm noktaları anlık olarak izlenebilir. Periyodik olarak günlük, aylık, yıllık raporlar hazırlanabilir. Her tür arıza bilgisi ve saha enstrümanlarından gelen veriler işlenir, takip edilir ve veritabanında kayıt altına alınır. Tüm bu proseslerin gelişmiş teknolojiye uyumlu otomasyon sistemleriyle yönetilmesi, önemli ölçüde verimlilik ve tasarruf sağlar. Ayrıca uzaktan erişim cihazı sayesinde, sistemin online ve mobil platformlar üzerinden izlenmesi ve uzaktan arıza tespiti yapılabilmesi de mümkündür.
Liwa Mühendislik, alçı fabrikası otomasyon sistemlerinde, müşteri memnuniyeti temelinde anahtar teslimi çözümler sunar. Gerek donanımsal, gerek yazılımsal, gerekse teknik destek bakımından yeni kurulacak, ilave yapılacak veya revizyon sürecinden geçecek alçı fabrikalarının tüm ihtiyaçlarını karşılar.
Kireç fabrikası otomasyonu da alçı fabrikası otomasyonuna benzer özellikler taşır ve Liwa Mühendislik olarak her iki alanda da komple çözümleri sunarız.

Yem Fabrikası

Yem fabrikası otomasyonu, çeşitli otomasyon modülleri içeren entegre bir SCADA uygulamasıdır. Bunlar kısaca dozaj / harmanlama otomasyonu, mikro dozaj otomasyonu, değirmen otomasyonu, sıvı dozajlama ve ekleme otomasyonu, karıştırma otomasyonu, pelet hattı otomasyonu ve paketleme otomasyonu olarak sıralanabilir. Hammadde alım grubundan başlayarak dozajlama, kırma, karıştırma, melas katma gibi yem fabrikalarının bütün bölümlerinin mimik diyagramı, bilgisayar ekranından izlenebilir. Proses ve ihtiyaçlara uygun yazılımlar sayesinde, tesisin tüm noktalar izlenir ve kontrol edilir. Saha enstrümanlarından alınan veriler sürekli işlenerek fabrikanın tam otomatik çalışması sağlanır. Sistemin tüm ince ayarları, parametreleri ve kalibrasyonu SCADA ekranları üzerinden yapılabilir. Analog sinyaller için trend grafikleri, kullanıcı yönetimi ve yetkilendirme, aktivite günlüğü ve periyodik raporlar gibi çok sayıda modül ile kapsamlı bir sistem kurulur. Tüm bilgiler, veriler ve arıza kayıtları veritabanında tutulur ve istenen zamanda istenen format ve periyotta gösterilir. Böylece üretim istatistikleri ve verimlilik analizleri çıkarılabilir. Zaman, hız ve maliyet avantajı elde edilir.
Uzaktan erişim cihazı sayesinde online ve mobil platformlar üzerinden sistem sürekli izlenebilir. Ayrıca uzaktan teknik destek hizmeti sağlanarak kesintisiz bir üretim akışı sağlanmaya çalışılır.
Un fabrikası otomasyonu da yem fabrikası otomasyonuna benzer özellikler taşır ve Liwa Mühendislik olarak her iki alanda da anahtar teslim otomasyon çözümleri sunarız.