Senkronizasyon Sistemleri

Senkron jeneratörler, güç analizi temelinde yedekli çalışma prensibi ile yükleri besler. Senkronizasyon sayesinde, güç talebine göre jeneratörler otomatik olarak çalıştırılır ve devreden çıkarılır. Jeneratörler, enerji sürekliliğini sağlamak için kullanılır ve otomatik olarak istenen düzeyde besleme yapmaları beklenir. Şebekenin yeniden aktif hale gelmesiyle birlikte, sistem anlık olarak şebekeyi izler. Şebeke ile jeneratör parametreleri arasındaki uyum sağlandığında yükler jeneratörlerden şebekeye yumuşak bir geçişler aktarılır. Böylece enerji sürekliliği sağlanmış olur. Özellikle dizel jeneratörlerin şebekeyle veya kendi aralarında paralel olarak çalışması için senkronizasyon sisteminin kurulması gereklidir.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, eşzamanlama veya eşleme, eşgüdümlü çalışan parçalı sistemlerin zamanlamalarının eşleştirilmiş olduğunu ifade eder. Birimleri, bu şekilde çalışan sistemler senkronize veya eşzamanlı olarak anılır.

Bazı sistemler neredeyse eşzamanlı olduklarından plesiochronous olarak anılırlar. Kimi uygulamalarda, eşzamanlılık çok hassas olarak ele arasındaki farkın tespit edilmesi gerekir. Elektronik eşyalarda bilgi aktarımı için kullanılan bir bilgi alışverişi sitemi olarak kullanılır.

Source: https://tr.wikipedia.org/wiki/Senkronizasyon