Enerji İzleme

Enerji izleme sisteminde, enerji analizörleri üzerinden okunan tüm elektriksel değerlerin eş zamanlı olarak izlenmesi, raporlanması ve kontrolü sağlanır. Şebeke-jeneratör geçişi otomatik hale getirilebilir. Saatlik, günlük, aylık, yıllık periyotlarla arıza, çalışma, enerji tüketimi gibi pek çok parametreye sahip raporlar alınabilir. Kullanıcılar için yetki seviyeleri tanımlanarak her operatöre farklı yetkiler verilir ve sistem güvenliği sağlanır. Trafolar için, Bucholz açma, Bucholz alarm, sıcaklık açma, sıcaklık alarm, yağ seviyesi gibi sinyaller takip edilir. Jeneratörler için yakıt tankı seviyesi, soğutma ünitesi kontrolu yapılabilir. Yangın alarm, deprem uyarı, doğalgaz kaçağı gibi güvenlik sistemlerine bağlanarak herhangi bir tehlike anında elektrik kesintisi uygulanabilir. Yük atma, yük alma işlemleri gerçekleştirilir.

Enerji SCADA uygulamalarında UPS, AG dağıtım panosu, trafo ile ilgili akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, harmonikler gibi tüm elektriksel veriler izlenebilir. Tesislerdeki enerji analizörleri, jeneratör röleleri, şebeke röleleri, kompanzasyon röleleri veriler alınarak tesisisteki akım, gerilim, frekans, aktif ve pasif enerji ve güç izlenir. Bunlar SCADA ekranında grafik olarak gösterilir ve veri tabanlarına kaydedilir. Uzaktan erişim olanağı sayesinde online ve mobil platformlar üzerinden izlenebilir. Sistem geniş bir coğrafi alan yayılmışsa, enerji kesintileri durumunda aktif birçok değeri kaydeden ve iyi bir haberleşmeye sahip RTU (Remote Terminal Unit) kullanılır.

Enerji Verimliliği

Enerji Tasarruf Hesabı (Fan & Pompa)

[iframe_loader src=”https://energysave.drivesapplications.fi” height=”1000″]