Enerji Otomasyonu

Enerji izleme otomasyonu, endüstriyel tesislerde tüketilen enerjinin sürekli izlenmesi, raporlanması ve kayıt altında tutulmasını sağlayarak tüketilen enerjinin nominal düzeyde tutulmasına yönelik çalışmalara zemin hazırlar. Sistemdeki panolar, şalterler, traforlar, jeneratörler gibi yapılar ve ilgili arızalar enerji analizörleri ve diğer izleme aygıtları üzerinden sürekli izlenir. Gerilim, akım, güç faktörü, güç, aktif-reaktif enerji gibi elde edilen verilere göre, enerji verimliliği için yürütülecek diğer süreçler belirlenir, sistem içerisindeki unsurlar optimize edilir.

Uzaktan erişim olanağı sayesinde online ve mobil platformlar üzerinden, enerji tüketimine ilişkin tüm veriler rahatlıkla izlenebilir.

Genel Özellikler
 • Tüm devre kesici ekipmanların kontrolü ve izlenmesi
 • Tüm elektriksel verilerin kaydedilip raporlanması
 • Trafo ve jeneratörlerin SCADA üzerinden izlenmesi
 • Orta gerilim ve alçak gerilim dağıtım panolarında yer alan tüm ekipmanların takibi ve kontrolü
 • Yük alma ve yük atma durumlarının belirlenip uygun biçimde çalıştırılması
 • Otomasyon sistemindeki tüm noktalardan gelen verilerin izlenmesi
 • Sisteminin web ve akıllı cihazlar üzerinde izlenmesi ve kontrolü
Uygulama Alanları
 • Hidroelektrik santralleri, Rüzgar enerji santralleri, Termik enerji santralleri, Kojenerasyon tesisleri
 • Enerji faturalama sistemleri
 • Dizel jeneratör şebeke transfer işlemleri
 • Senkronizasyon sistemleri
 • Orta gerilimi (OG) / Alçak gerilim (AG) dağıtım şebekeleri
 • Yük atma / yük alma sistemleri

HES ve RES Santralleri

Hidroelektrik Santralleri

Hidroelektrik santrali SCADA sisteminde, su seviyesi, sıcaklık değerleri, türbinlerin kumandası, basınç değerleri ve akış kontrolü anlık izlenir, raporlanır ve veritabanına kaydedilir. PLC sistemi yedekli (Redundant) olarak çalışır. Sistem konfigürasyonu buna göre tasarlanır. Hidroelektrik santrallerinin otomasyonunda Intake gate, su seviyesi, yağ seviyesi, sıcaklık, basınç ve hız gibi her tür bilginin kontrolü sağlanır. Türbinler anlık izlenir ve kumanda edilir. Jeneratörlerin senkronizasyonu sağlanır. YG, OG ve AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü yapılır. SCADA sistemi ve mimik kumanda masası üzerinden izleme ve kontrol işlemleri yürütülür. Koruma röleleri, regülatörler ve enerji analizörlerinin takip edilir. Santral acil durdurma senaryoları uygulanır. Tüm valflerin ve switchlerin açık/kapalı bilgisi alınır. Uyarı, senkronizasyon ve arıza bilgileri iletilir.

Rüzgar Enerjisi Santralleri

Rüzgar enerji santrali, yenilenebilir enerji bağlamında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sistemlerde pek çok parametre izlenir ve kontrol edilir. Tüm türbin, indirici merkez ve şebeke ana dağıtım hücrelerine ait OG kesicilerin, ayırıcıların ve toprak ayırıcıların tüm bileşenleri izlenir ve güvenle kontrol edilir. SCADA sistemi üzerinde her tür ölçüm değeri, veri, bilgi, alarm ve arıza durumları gerçek zamanlı izlenir, raporlanır ve veritabanına kaydedilir. Talep doğrultusunda, tüm süreçlere ve üretim miktarlarına ilişkin her tür periyotta raporlama sayesinde doğru analiz ve tahmin yapmak kolaylaşır. Web arayüzü ile santralin uzaktan izlenmesi sayesinde esnek bir yapı kurulur.

Enerji İzleme

Enerji izleme sisteminde, enerji analizörleri üzerinden okunan tüm elektriksel değerlerin eş zamanlı olarak izlenmesi, raporlanması ve kontrolü sağlanır. Şebeke-jeneratör geçişi otomatik hale getirilebilir. Saatlik, günlük, aylık, yıllık periyotlarla arıza, çalışma, enerji tüketimi gibi pek çok parametreye sahip raporlar alınabilir. Kullanıcılar için yetki seviyeleri tanımlanarak her operatöre farklı yetkiler verilir ve sistem güvenliği sağlanır. Trafolar için, Bucholz açma, Bucholz alarm, sıcaklık açma, sıcaklık alarm, yağ seviyesi gibi sinyaller takip edilir. Jeneratörler için yakıt tankı seviyesi, soğutma ünitesi kontrolu yapılabilir. Yangın alarm, deprem uyarı, doğalgaz kaçağı gibi güvenlik sistemlerine bağlanarak herhangi bir tehlike anında elektrik kesintisi uygulanabilir. Yük atma, yük alma işlemleri gerçekleştirilir.

Enerji SCADA uygulamalarında UPS, AG dağıtım panosu, trafo ile ilgili akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, harmonikler gibi tüm elektriksel veriler izlenebilir. Tesislerdeki enerji analizörleri, jeneratör röleleri, şebeke röleleri, kompanzasyon röleleri veriler alınarak tesisisteki akım, gerilim, frekans, aktif ve pasif enerji ve güç izlenir. Bunlar SCADA ekranında grafik olarak gösterilir ve veri tabanlarına kaydedilir. Uzaktan erişim olanağı sayesinde online ve mobil platformlar üzerinden izlenebilir. Sistem geniş bir coğrafi alan yayılmışsa, enerji kesintileri durumunda aktif birçok değeri kaydeden ve iyi bir haberleşmeye sahip RTU (Remote Terminal Unit) kullanılır.

Kompanzasyon

Uygulamada fabrikalar, elektrik makineleri, iş makineleri ve motorlar endüktif çalıştıklarından bağlandıkları şebekeye reaktif güç verirler. Verilen reaktif güç aktif gücün dolayısıyla verimin oldukça düşmesine neden olur. Aynı sistemin öncelikle kompanze edilmemiş ve sonra kompanze edilmiş hali karşılaştırıldığında ise çekilen akımın değişmediği, ancak aktif gücün arttığı görülür. İşte verimin artması ve şebekenin reaktif güçten kötü etkilenmemesi için endüktif sistemin girişine bir kompanzasyon panosu bağlanır ve devrede üretilen reaktif güç, şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır. Motor devreye girerken de bu kondansatörler depoladıkları reaktif gücü motorlara geri verirler. Dolayısıyla şebeke sistemi saf resistif bir sisteme yakın olarak görür ve şebekeyle sistem arasında reaktif güç alışverişi olmaz. Yüksek elektrik tüketimi bulunan endüstriyel tesisler, belirlenen kapasitif değeri aşmaları halinde cezalı elektrik faturaları ile karşı karşıya kalmakta, reaktif yükten kaynaklanan kayıplar yaşarlar. İyi tasarlanmış bir kompanzasyon sisteminde yaklaşık %25’e varan bir tasarruf sağlanabilir.

Senkronizasyon

Senkron jeneratörler, güç analizi temelinde yedekli çalışma prensibi ile yükleri besler. Senkronizasyon sayesinde, güç talebine göre jeneratörler otomatik olarak çalıştırılır ve devreden çıkarılır. Jeneratörler, enerji sürekliliğini sağlamak için kullanılır ve otomatik olarak istenen düzeyde besleme yapmaları beklenir. Şebekenin yeniden aktif hale gelmesiyle birlikte, sistem anlık olarak şebekeyi izler. Şebeke ile jeneratör parametreleri arasındaki uyum sağlandığında yükler jeneratörlerden şebekeye yumuşak bir geçişler aktarılır. Böylece enerji sürekliliği sağlanmış olur. Özellikle dizel jeneratörlerin şebekeyle veya kendi aralarında paralel olarak çalışması için senkronizasyon sisteminin kurulması gereklidir.